درباره کراتین مو

کراتینه برای افرادی توصیه می شود که موهایشان سالم است و تنها دچار خشکی شده است.این موها را حتی میتوان با استفاده از ماسک های آبرسان و ویتامیه های مغزی مو تاحدودی ترمیم کرد و زبری آن را رفع نمود ولی در موارد شدیدتر شما وقتی از ماسک و ویتامینه نتیجه نمیگیرید می توانید از روش کراتینه استفاده کنید تا دوباره بتوانید موهایی درخشان و لخت داشته باشید.

کراتینه کردن برای چه موهایی مناسب است

در یک حالت دیگر نیز کراتینه می تواند موثر باشد و آن برای موهایی است که به صورت طبیعی و مادرزاد خشک و وز هستند.موارد مراجعه کننده به کراتینه بیشتر این افراد می باشند زیرا معمولا به دنبال موهای صاف و نرم هستند و در اکثر موارد نتیجه خوبی میگیرند البته در صورتی که به یک متخصص خوب مراجعه کرده و از مواد کراتینه ای که آرایشگر به کار می برد اطمینان داشته باشید.

:Published Date:6/14/2024 8:20:42 AM

ارتباط با مدیریت سایت جهت ثبت آکهی:
websteir@gmail.com